Aktiviteter i klubben

Årsplan for Klubben for Sort Spids

Januar Bestyrelsesmøde, (forberedelse af generalforsamling + avlsgodkendelse)
Medio januar, deadline Nyhedsbrev
Medio februar, udsendelse Indhold: Orientering om generalforsamling og avlsgodkendelse, dagsorden for generalforsamling
Marts, 1. søndag Generalforsamling og avlsgodkendelse
April/maj Bestyrelsesmøde, grovplan for træf m.m.
Primo maj, deadline Nyhedsbrev
Primo juni, udsendelse Indhold bl.a.: referat fra generalforsamling og avlsgodkendelse, kort orientering om træf og kuldfremvisning m.m.
Medio juli, deadline Nyhedsbrev
Primo august, udsendelse Indhold: program for og tilmelding til træf m.m.
August Bestyrelsesmøde hvis muligt (forberedelse af træf, kuldfremvisning og evt. avlsgodkendelse) ellers nøje planlægning via lister
September, 1. lørdag Træf
Oktober/november Bestyrelsesmøde (evaluering af træf) redaktionsmøde.
Primo november, deadline Blad
Primo december, udsendelse Indhold bl.a.: kontingent opkrævning, og indkaldelse til generalforsamling m.m.

Desuden opfordrer vi til at medlemmerne lokalt arrangerer gåture og deltager i arrangementer, hvor vi kan vise vores hunde frem. Det kan være børnedyrskuer, markedsdage og lign.

Fortæl gerne om arrangementer på klubbens facebook-side.