Bestyrelsen for klubben for Sort Spids

Den 6. september 1997 blev klubben stiftet ved generalforsamlingen hos Elgaard i Bøgeskov. Klubbens formål dengang var at fremme Dansk Vikingehund.
I år 2006 blev racenavnet ændret til Sort Spids for at fremme muligheden for optagelse i Dansk Kennel Klub. Året efter blev klubbens navnet ændret til Klubben for Sort Spids.
Dermed er klubbens formål i dag at fremme avlen af Sort Spids og at udbrede kendskabet til racen.

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts og træf hvert år i september. Der holdes avlsgodkendelse i forbindelse med generalforsamlingen. Træffet har altid være afholdt som en familiedag, med børnekonkurrencer, hundeaktiviteter samt kuldfremvisning og nogle gange også avlsgodkendelse.

Klubben er udelukket drevet af frivillige passionerede Sort Spids-ejere, som ønsker at sprede kendskabet til racen.

Formand

Elisabeth Meinild
Tøltevej 9
4340 Tølløse
Tlf. 28 71 71 95
Mail: em@sortspids.dk / formand@sortspids.dk

Næstformand

Grethe Birkemark
Gyvelvej 17
4200 Slagelse
Tlf. 24 49 68 92
Mail: bestyrelse@sortspids.dk

Sekretær

Carina Serup Rasmussen
Hobolthsvej 6
8752 Østbirk
Tlf. 29454404
Mail: sekretaer@sortspids.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Annette Schmidt Mogensen
Hannesborgvej 6
5540 Ullerslev
Tlf. 20825800
Mail: asm@sortspids.dk

Tine Ofverlind

Tlf. 28890885
Mail: to@sortspids.dk

Hans Henrik Nielsen
Krengerupvej 84B
5690 Tommerup
Tlf. 2070 4903
Mail: hanse.folkvang@gmail.com

Stine Lundby
Skovrødvej 3A
3460 Birkerød
Tlf.: 81358468
Mail: lundbyischweiz@gmail.com

Suppleanter

Pernille Ravnefjord
Skovfyrvej 22, gl. Rye
8680 Ry
Tlf. 30442500
Mail: pernille@ravnefjord.dk

Helene Kjærsgård Jensen

Tlf. 91112981
Mail: hvhkj2@yahoo.dk

Kasserer

Christian Birkemark
Gyvelvej 17
4200 Slagelse
Tlf.:  21 49 47 76
Mail: kasserer@sortspids.dk

Avlsudvalg

Elisabeth Meinild, Formand
Hans Henrik Nielsen
Annette Schmidt-Mogensen
Tine Ofverlind

Helene Kjærsgård Jensen
Rita Winther Nielsen
Birgitte Solhøj Nielsen

Træfudvalg

Bestyrelsen, suppleanter og frivillige

Webmaster

Christian Birkemark
Mail: web@sortspids.dk

Carina Serup Rasmussen
Mail: sekretaer@sortspids.dk

Facebook Administrator

Annette Schmidt-Mogensen

Revisor

Ole Vaarstrø

Revisorsuppleant

Lis Christensen

Vi søger lokale repræsentanter for landsdelene

Er du frisk på at komme med dine idéer og forslag til klubbens arbejde, så hører vi gerne fra dig. Meget af vores arbejde i bestyrelsen løser vi gennem mails og telefon, da vi er placeret over hele landet.

Vi vil meget gerne have nogle lokale arrangementer sat i gang, så vi kan forsætte med at styrke vores fællesskab i klubben og vores hunde kan få en masse nye legekammerater.