Bestyrelsen for klubben for Sort Spids

Den 6. september 1997 blev klubben stiftet ved generalforsamlingen hos Elgaard i Bøgeskov. Klubbens formål dengang var at fremme Dansk Vikingehund.
I år 2006 blev racenavnet ændret til Sort Spids for at fremme muligheden for optagelse i Dansk Kennel Klub. Året efter blev klubbens navnet ændret til Klubben for Sort Spids.
Dermed er klubbens formål i dag at fremme avlen af Sort Spids og at udbrede kendskabet til racen.

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts og træf hvert år i september. Der holdes avlsgodkendelse i forbindelse med generalforsamlingen. Træffet har altid være afholdt som en familiedag, med børnekonkurrencer, hundeaktiviteter samt kuldfremvisning og nogle gange også avlsgodkendelse.

Bestyrelsen har gennem årene flere gange rettet henvendelse til Dansk Kennel Klub med henblik på at blive anerkendt på lige fod med Dansk Spids (den hvide variant).
Klubben har hver gang fået afslag, blandt andet grundet at der er for få individer af racen. Dette medførte at klubben i 2014 valgte at lempe på kriterierne for avlsgodkendelse, da klubben måtte sande, at der ikke fødtes nok hvalpe.

Klubben er udelukket drevet af frivillige passionerede Sort Spids-ejere, som ønsker at sprede kendskabet til racen.

Formand for klubben

Elisabeth Meinild
Tøltevej 9
4340 Tølløse
Tlf. 28 71 71 95
Mail: em@sortspids.dk

Næstformand

Grethe Birkemark
Gyvelvej 17
4200 Slagelse
Tlf. 24 49 68 92
Mail: bestyrelse@sortspids.dk

Kasserer

Christian Birkemark
Gyvelvej 17
4200 Slagelse
Tlf.:  21 49 47 76
Mail: kasserer@sortspids.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anni Møller
Enghavevej 1
8870 Langå
Tlf. 29404833
Mail: anni.moller51@gmail.com

Tine Ofverlind
Mejlbyvej 126,
9610 Nørager
Tlf. 28890885
Mail: tre@inkotek.dk

Carina Serup Rasmussen
Stenagervej 65
8752 Østbirk
Tlf. 29454404
Mail: carinaserup@hotmail.com

Hans Henrik Nielsen
Krengerupvej 84B
5690 Tommerup
Tlf. 2070 4903
Mail: hanse.folkvang@gmail.com

Tine Ofverlind
Mejlbyvej 126, Mejlby
9610 Nørager
Tlf.: 28 89 08 85
Mail: tre@inkotek.dk

Suppleanter

Annette Schmidt Mogensen
Hannesborgvej 6
5540 Ullerslev
Tlf. 20825800
Mail: lykkensspidser@gmail.com

Rita W. Nielsen
Sissi Dahl

Avlsudvalg

Elisabeth Meinild, Formand
Hans Henrik Nielsen
Annette Schmidt-Mogensen
Tine Ofverlind
Rita W. Nielsen

Træfudvalg

Bestyrelsen, suppleanter og frivillige

Webmaster

Christian Birkemark
Mail: web@sortspids.dk

Facebook Administrator

Annette Schmidt-Mogensen

Revisor

Poul Møller

Revisorsuppleant

Anne Kristine Lundby

Vi søger lokale repræsentanter for landsdelene

Er du frisk på at komme med dine idéer og forslag til klubbens arbejde, så hører vi gerne fra dig. Meget af vores arbejde i bestyrelsen løser vi gennem mails og telefon, da vi er placeret over hele landet.

Vi vil meget gerne have nogle lokale arrangementer sat i gang, så vi kan forsætte med at styrke vores fællesskab i klubben og vores hunde kan få en masse nye legekammerater.