Bestyrelsesberetning

Formandens beretning 2022

Der er sket rigtig mange spændende ting i Klubben for Sort Spids gennem det sidste år. Og de fleste har at gøre med vores optagelse i Dansk Kennel Klub.
Bestyrelsen har haft travlt med at opdatere klubbens dokumenter, vi har skullet tage stilling til mangt og meget, og vi har skullet vænne os til nye procedurer.
Der er nu registreret over 30 hunde hos DKK, og vi regner med at mange flere følger efter. Hunden skal blot have været til kuldfremvisning eller avlsgodkendelse i Klubben for Sort Spids.
Nye hvalpekuld oprettes med stambog af opdrætter, så nye ejere af sort spids kommer fremover til at eje en DKK stambogsført hund.
Fra nytår har racens standard ligget på DKK’s hjemmeside, og der bliver uddannet dommere specielt til vores race, for nu kan vi nemlig gå til DKK’s udstillinger med vores sorte hunde. Den nye status betyder, at vores hunde fra nytår 2022 kan deltage i udstillinger arrangeret af DKK. Man kan læse om hundeudstillinger på DKK’s hjemmeside, og de har udgivet en lille pjece: Ny-påudstilling, som kan være meget nyttig for nybegyndere som os.
På samme tid, som vi blev optaget i DKK, mistede vi racens mangeårige mentor, Mogens Hansen. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han havde fået den oplevelse med, det var meget hans fortjeneste.
Sidste års træf blev holdt på Vikingeborgen Trelleborg, som var en perfekt ramme for vores race. Planlægningen af træffet foregik i nært samarbejde med museets personale, som havde mange gode ideer. Der kom således flere nye indslag på træffet, bl.a. bemandede sponsorboder og en billedudstilling om racens historie. Vi havde også besøg af en repræsentant fra DKK, nemlig formanden for Udvalget for Glemte og Nationale Racer, Bo Lasthein Andersen, som har hjulpet os med optagelsen i DKK.
Vejret var godt, og det var fremmødet også.
I oktober deltog en flok hunde og deres ejere i udstillingen Knæk Cancer i Hundens Tegn. For dem, der aldrig havde prøvet det før, var det en ny og spændende oplevelse, og en forsmag på, hvad vi går ind til, når vi kan deltage i DKK’s udstillinger. Spændende!
Endelig vil jeg nævne alle de lokalarrangementer, som klubbens medlemmer i årets løb har stablet på benene. Der har været adskillige gåture flere steder i landet med god tilslutning, og jeg håber, at det er en trend, der vil brede sig og føre nyt med sig. Opvisninger, hundens dag, dyrskuer…osv
Med optagelsen i DKK, kan vi nu se frem til en helt ny skare af medlemmer med lidt anden baggrund, end vi er vant til. Det er en spændende udvikling, og vi glæder os til, hvordan vi kan inspirere hinanden.
Til sidst vil jeg takke for medlemmernes engagement på vores Facebook side. Der er altid en god, sober og hjælpsom tone, og vi har fået meget ros for den fra nye besøgende.
Elisabeth Meinild