Bestyrelsesberetning

Bestyrelsens beretning 2019

For at skåne Elisabeths stemme og for at få mere sammenhæng i hvad der p.t. sker i klubben, nøjes vi med bestyrelsens beretning og avlsudvalgets beretning.  Martin vil være klar til at svare på spørgsmål vedrørende regnskabet og jeg vil svare på andre spørgsmål.

I året der er gået, har bestyrelsen ændret sig lidt. Charlotte Fischer og Jeanette Jensen er begge trådt ud af bestyrelsen, da de ikke længere har en sort spids. Vi takker dem for den indsats de har ydet i den tid de har været med. Christian Nørregård er trådt ind i bestyrelsen fra sin suppleantpost. Vi ser frem til hans friske øjne og engagement.

3 kuld er det blevet til, men det vil Elisabeth uden tvivl fortælle mere om.

Årets træf var ikke så velbesøgt som sidste år, vi vil i bestyrelsen prøve at finde veje til at øge deltagelsen i år. Positivt var det dog, at vi fik en bedre indtjening ved auktion, end vi har haft de foregående år ved tombolaen. Det vil vi selvfølgelig tage med i overvejelserne når årets træf skal planlægges. Jeg vil i den forbindelse opfordre alle medlemmer til at komme med meninger ros eller ris. Ligesom vi meget gerne vil have praktiske hænder til træffet til september. Donationer af ting til auktion vil også være meget velkomne.

Omdelt er årets regnskab med revisorpåtegning. Der er et overskud  Det er primært kommet takket være et par store donationer. Vi er selvfølgelig meget taknemmelige for disse og vil bruge dem i bestræbelserne på at få flere dejlige sorte spidser. Som det fremgår af revisorpåtegningen, kan vi blive bedre til at føre regnskabet, så det også kan blive et redskab i vores arbejde. Vi tager kritikken til os og vil fremover sørge for at alle bilag bliver entydige, uden modregninger og sammenlægninger af flere ting. Vi vil ligeledes udarbejde en kontoplan der kan vise os de relevante indtægter og udgifter mere overskueligt. Vi har også planlagt at blive CVR.  registreret, og få en forenings ordning for mobilepay.

Alt i alt venter der os nogle store udfordringer og vi håber på medlemmernes opbakning og deltagelse i arbejdet.

GB