Kontingent

Et års medlemskab følger kalenderåret således, at kontingentet sædvanligvis betales i januar.

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret til generalforsamlingen.

Et års kontingent koster 150 kr. og betales til kasserer Martin Mühlendorph, bankkonto i Nordea: 2375 3496698028.

Husk at oplyse navn og adresse!

Nye hvalpekøbere får gratis medlemskab af klubben resten af kalenderåret, det år hvalpen er købt.