Kontingent

Et års medlemskab følger kalenderåret således, at kontingentet sædvanligvis betales i januar.

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret til generalforsamlingen.

Et års kontingent koster 200 kr. og ved flere kontingenter pr. husstand, kan der gives kontingentnedsættelse til 50 kr. pr. ekstra medlem.

Kontingent betales til kasserer Christian Birkemark, bankkonto i Nordea: 2375 3496698028 eller på MobilePay: 904099.

Husk at oplyse navn og adresse!

Nye hvalpekøbere får gratis medlemskab af klubben resten af kalenderåret, det år hvalpen er købt.