Årsplan inkl. aktiviteter

Årsplan for Klubben for Sort Spids

Primo Januar

Bestyrelsesmøde

·         Videre forberedelse af generalforsamling

·         Fremlæggelse af plan for avlsgodkendelse

·         Deadline nyhedsbrev

Ultimo Januar, udsendelse af nyhedsbrevIndhold: Orientering om generalforsamling og avlsgodkendelse og dagsorden for generalforsamling
Marts, 1. søndagGeneralforsamling og avlsgodkendelse evt. kuldfremvisning (Skue)
Marts/April (før bestyrelsesmøde)

Træfudvalgsmøde

·         Grovplan af træf

Udstillings/Skueudvalgsmøde

·         Grovplan for skue

April

Bestyrelsesmøde

·         Fremlæggelse af grovplan for træf og skue

Maj

Avlsudvalgsmøde

·         Planlægning af avlsgodkendelse til træf

Træfudvalgsmøde

·         Udformning af færdigt program til træf

Udstillings/Skueudvalgsmøde

·         Planlægning af skue til træf

Primo juni

Bestyrelsesmøde

·         Fremlæggelse af træf og skue

·         Deadline nyhedsbrev

Ultimo Juni, udsendelse af nyhedsbrevIndhold: Referat fra generalforsamling og avlsgodkendelse og orientering om træf og skue m.m.
August

Bestyrelsesmøde

·         Opsamling

September, 2. lørdagTræf med skue, kuldfremvisning og avlsgodkendelse
Oktober

Bestyrelsesmøde

·         Evaluering af træf

·         Første forberedelser til generalforsamling

·         Deadline blad

NovemberAvlsudvalgsmøde (evt. lokal avlsgodkendelse)
Primo december, udsendelse af årsbladIndhold: Evaluering af træf, kontingent opkrævning, og indkaldelse til generalforsamling m.m.

Desuden opfordrer vi til at medlemmerne lokalt arrangerer gåture og deltager i arrangementer, hvor vi kan vise vores hunde frem. Det kan være børnedyrskuer, markedsdage og lign.

Fortæl gerne om arrangementer på klubbens facebook-side.