Årsplan inkl. aktiviteter

Årsplan for Klubben for Sort Spids

 

 

Januar, 2 . mandag

 

 

Bestyrelsesmøde

·         Videre forberedelse af generalforsamling

·         Fremlæggelse af plan for avlsgodkendelse

·         Deadline nyhedsbrev

 

 

Januar

Sponsorudvalg

 

·         Udsende 1. sponsorbrev

 

Avlsudvalgsmøde

·         Planlægning af årets avlsgodkendelser

·         Opdatering af avlsmål, avlsplan, database

 

Ultimo januar

 

Udsendelse af nyhedsbrev

Orientering om generalforsamling og avlsgodkendelse og dagsorden for generalforsamling

 

Marts, 1 . søndag

 

Generalforsamling og avlsgodkendelse

 

 

Marts/ April (før

bestyrelsesmøde)

Træfudvalgsmøde

 

·         Grovplan af træf

Udstillings/Skueudvalgsmøde

·         Grovplan for skue

 

April, 2 . mandag

Bestyrelsesmøde

 

·         Fremlæggelse af grovplan for træf og skue

 

 

Maj

Træfudvalgsmøde

·         Udformning af færdigt program til træf

Udstillings/Skueudvalgsmøde

·         Planlægning af skue til træf

 

Maj/ juni

 

Lokal avlsgodkendelse

 

·         Lokal

 

Juni, 2 . mandag

Bestyrelsesmøde

·         Fremlæggelse af træf og skue

·         Deadline nyhedsbrev

 

Ultimo juni

 

Udsendelse af nyhedsbrev

Referat fra generalforsamling og avlsgodkendelse og orientering om træf og skue m.m.

 

August, 2 .mandag

Bestyrelsesmøde

 

·         Opsamling

 

September, 2 . lørdag

 

Træf med skue, kuldfremvisning og familieaktiviteter

 

 

Oktober, 2 . mandag

 

 

Bestyrelsesmøde

·         Evaluering af træf

·         Første forberedelser til generalforsamling

·         Deadline blad

 

Oktober/ november

 

Avlsgodkendelse

 

·         Lokal

 

Primo  december

 

Udsendelse af årsblad

Evaluering af træf, kontingent opkrævning,

og indkaldelse til generalforsamling m.m. Årets tema.

Desuden opfordrer vi til at medlemmerne lokalt arrangerer gåture og deltager i arrangementer, hvor vi kan vise vores hunde frem. Det kan være børnedyrskuer, markedsdage og lign.

Fortæl gerne om arrangementer på klubbens facebook-side.