Medlemsskab

Alle, der vil støtte klubbens formål som beskrevet i vedtægterne, kan være medlem af Klubben for Sort Spids – også selv om du ikke ejer en sort spids.

Et medlemskab er personligt. Ved flere medlemskaber i en husstand gives der kontingentnedsættelse. Ved medlemskab har man en stemme til generalforsamlingen.

Ved opdræt er det ønskeligt at både tævens og hanhundens ejere er medlem af klubben. I tilfælde af, at flere hanhunde er lige værdige som avlspartner, vil medlemmers hund blive foretrukket.

Nye medlemmer optages straks ved indmelding og betaling af fastsat kontingent. Nye hvalpekøbere bliver automatisk tilbudt medlemskab, som er gratis for det kalenderår, hvalpen er købt, samt det efterfølgende år, hvis hvalpen er købt efter 1/9. Ikke-medlemmer, der ønsker serviceydelser fra klubben, betaler med et gebyr, der svarer til årskontingentet. Disse ydelser er gratis for medlemmer af klubben.

Hvis du gerne vil meldes ud af klubben, skal du sende en mail til klubbens kasserer, Stine Lundby, på kasserer@sortspids.dk.
Husk at oplyse navn og adresse.

Obs! Kontingent tilbage betales ikke.