Bestyrelsesberetning

Formandens beretning 2024

Bestyrelsens arbejde
Vi er i gang med et generationsskifte i Klubben for Sort Spids. Efter optagelse i Dansk Kennel Klub i 2021 er klubben blevet større, og der er kommet flere arbejdsopgaver. Disse opgaver bliver varetaget af forskellige udvalg, og vi har skullet øve os i at få dem til at fungere. Udvalgene består af 1-2 medlemmer fra bestyrelsen og 2 eller flere klubmedlemmer alt efter hvilket udvalg, der er tale om. På den måde kan medlemmer i udvalgene bidrage med mere afgrænsede opgaver inden for de områder, de er virkelig gode til. I nyhedsbrevet har vi opfordret klubbens medlemmer til at byde ind, hvis de synes, at de kan bidrage med viden eller erfaringer, som klubben kan nyde godt af. Fx har et medlem tilbudt sig som IT-konsulent, hvis PR-udvalget har brug for hans input.

Udstillinger
I 2023 var de sorte spidser godt repræsenteret på både udstillinger og skuer. I foråret var vi nogle stykker, der deltog i det store European Dog Show i Herning, hvor vi præsenterede racen i store ring sammen med de andre nationale racer. Det var stort! I årets løb har flere hunde opnået titlen som champion. Stort tillykke med det! Der er stadig nogle dommere, der ikke rigtig kender racen, og som derfor dømmer efter deres egen smag, men vi er i dialog med DKK om dette problem. Vi udstiller primært for at promovere racen, og vi håber at endnu flere får lyst til at deltage i skuer og udstillinger fremover, så sort spids bliver endnu mere kendt.

Træf
Denne gang blev træffet afholdt i Bork Vikingehavn, som var en fantastisk ramme for vores aktiviteter. Vejret var med os, og der var deltagerrekord med 60 tilmeldte hunde, der alle opførte sig eksemplarisk, og mere end dobbelt så mange mennesker. Der var en god stemning på træffet, men vi kunne godt mærke, at det var svært at holde samling på arrangementet, og vi nåede ikke alt det, der var planlagt. Derfor er vi i bestyrelsen blevet enige om, at vi fremover vil satse mere på fælles aktiviteter, som er interessante for alle. Dette års træf afholdes på Vikingeborgen Trelleborg 2. lørdag i september.

Aktiviteter i klubben
Igen i år har klubbens medlemmer arrangeret adskillige gåture flere steder i landet med god tilslutning. Det er virkelig noget, der styrker sammenholdet! Tak til dem, der har taget initiativ til disse ture! DKK opfordrede til afholdelse af hundens dag i juni måned, og Klubben for Sort Spids havde i den anledning arrangeret en tur til Sagnlandet Lejre, som vi var en lille gruppe der deltog i. I august holdt DKK og Tivoli en ”Hund i Tivoli” dag, og her var der til gengæld stor tilslutning. Endelig havde vi en stand til Store Hestedag i Roskilde. Der var lavet en video, som præsenterede racen, og der var stor interesse fra publikum. Stor tak til dem der hjalp med at få det gennemført!

Af nye tiltag vil jeg nævne, at klubben afholder et handlingskursus for medlemmer i starten af juni, så vi kan lære at præsentere hundene bedst muligt. Vi håber på interesse, så vi kan få flere af den slags arrangementer fremover. Jeg siger tak til medlemmerne for deres store engagement i vores Facebook gruppe. Der er altid en god, sober og hjælpsom tone, og vi får meget ros for den fra nye besøgende. Jeg vil også på bestyrelsens vegne sige tak til Christian Birkemark for hans store indsats for klubben. Han har gjort et kæmpe arbejde både med klubbens hjemmeside, vores nyhedsbrev og blad og ikke mindst som klubbens kasserer de sidste år. Han har nu givet tøjlerne videre. PR udvalget står for hjemmeside, blad og nyhedsbrev, og vi kan byde Stine velkommen som kasserer.

Til allersidst vil jeg takke DKK-dommer Zaco Sonne, fordi han har sagt ja til at hjælpe os, både med avlsgodkendelsen og som ordstyrer her på generalforsamlingen.

Elisabeth Meinild