Bestyrelsesberetning

Formandens beretning 2023

Bestyrelsens arbejde

Vores klub vokser, og denne vækst påvirker bestyrelsens arbejde. Med optagelsen i Dansk Kennel Klub er der flere opgaver, så bestyrelsen har sidste år været optaget af at få nedsat et passende antal udvalg og drøftet deres arbejdsopgaver. Udvalgene kan bestå af både bestyrelsesmedlemmer og ”menige” medlemmer. Det gør at opgaverne kan fordeles på flere hænder og arbejdet således bliver mere overkommeligt. Bestyrelsen – og måske især jeg – skal være bedre til at uddelegere arbejdsopgaverne og skabe overskuelighed og tydelighed i bestyrelsens arbejde. Dette også med henblik på, at der jo på et tidspunkt skal finde et generationsskifte sted.

Hermed en opfordring om at stille op som suppleant til bestyrelsen.

Udstillinger

2022 var det første år, hvor vi kunne deltage i udstillinger under Dansk Kennel Klub. Det er en helt ny verden for os med sort spids, hvor vi lige skal finde os tilpas. Generelt er vi blevet godt modtaget, og selv har jeg kun oplevet stor interesse og hjælpsomhed. Selv om der er uddannet dommere specielt til vores race, oplever vi dog ind imellem dommere, der ikke kender racen så godt, så kritikkerne går i lidt forskellige retninger.

Derfor er det jo en stor fordel for os i Klubben for Sort Spids, at vi som ny race selv står for avlsgodkendelse og godkendelse af parringer. Udstillingsresultaterne har ingen betydning i den sammenhæng, og vi må gøre alt for at fastholde den ordning.

Man kan læse om hundeudstillinger på DKK’s hjemmeside, og de har udgivet en lille pjece: Ny-på-udstilling, som kan være meget nyttig for nybegyndere som os.

Træf

Sidste års træf blev holdt på Vikingemuseet i Ladby, og igen oplevede vi et godt træf i en perfekt ramme for vores race. Planlægningen af træffet foregik i nært samarbejde med museets personale, som udviste stor hjælpsomhed. Som noget nyt tog vi skue op igen, og hertil fik vi hjælp af DKK-dommer Helle Paarup. Erling Kjær Pedersen hjalp med avlsgodkendelserne. Det er win-win for både os og dommerne. Vi lærer af deres erfaringer, og de får større kendskab til racen og dens særpræg.

Trods voldsom blæst og lidt forvirring omkring skuet, som jo betød nye rutiner, virkede det som om, de fleste havde en god dag. Der deltog ca. 70 mennesker og omkring 40 hunde, som opførte sig eksemplarisk. Ingen knurren, gøen eller markeringer!

Aktiviteter i klubben

Igen i år har klubbens medlemmer arrangeret adskillige gåture flere steder i landet med god tilslutning. Det er virkelig noget, der styrker sammenholdet! Tak til dem, der har taget initiativ til disse ture!

I august holdt DKK og Tivoli en ”Hund i Tivoli” dag, hvor hundene denne ene dag er æresgæster i Tivoli, og vi mennesker følger med. Dagens højdepunkt var paraden, hvor alle stiller op efter race og går parken rundt sammen for at vise hundene frem. Det var en stor og skøn oplevelse, og vi håber på stor tilslutning igen næste år.

Jeg siger tak til medlemmernes store engagement på vores Facebook side. Der er altid en god, sober og hjælpsom tone, og vi får meget ros for den fra nye besøgende.

Og til allersidst vil jeg takke DKK-dommer Marianne Baden, fordi hun hjælper os i dag, både med avlsgodkendelsen og som ordstyrer her på generalforsamlingen.

Elisabeth Meinild