Hanhunden

Når en tæve nærmer sig løbetid, kontakter ejeren avlsudvalget, som vil finde en
egnet hanhund til tæven. Det er af stor betydning, at klubbens regler overholdes,
så vi kan sikre racens sundhed og undgå indavl.
Vi vil så vidt muligt finde en hanhund inden for en overkommelig geografisk
radius. Vi har også nedfrosset sæd i depot fra flere hanhunde.
Både tævens og hanhundens ejer skal underskrive en parringsaftale, som tilsendes fra avlsudvalget, når en hanhund anvises.

Tævens ejer kontakter så hanhundens ejer for nærmere aftale om tid og sted, når hunden kommer i løbetid. Det kan være en god ide at lade de 2 hunde mødes inden, så de ikke er helt fremmede for hinanden.
Det forventes, at både hanhundens og tævens ejere er medlemmer af Klubben for Sort Spids.
Som medlemmer er rådgivning fra avlsudvalg og bestyrelse gratis. Hvis man ikke er medlem, koster rådgivningen 250 kr., hvilket svarer til et års kontingent.

Parringsaftaler og paringsbevis

For at lette samarbejdet mellem ejeren af tæven og hanhunden har DKK udfærdiget en særlig parringsaftale, som du kan finde her.
Vær opmærksom på, at denne parringsaftale udelukkende er en kontrakt, som indgås mellem tæve- og hanhundeejer. Denne kontrakt skal derfor ikke indsendes til DKK.

Efter at parringen er gennemført udfyldes parringsbeviset fra DKK og indsendes til avlsudvalget sammen med parringsaftalen.
Avlsudvalget sender begge blanketter videre til DKK.