Avlsberetning

Fra avlsudvalget

Hvalpestatus
I 2023 blev der født 35 hvalpe fordelt på 5 kuld. I skrivende stund er der 3 kuld på vej og flere er planlagt, vi venter bare på at hundene kommer i løbetid. Der er stor interesse for hvalpene, og der kommer hele tiden nye på venteliste. Det betyder dog ikke, at vi kan lave alle de hvalpe, vi vil. Vi skal stadig overvåge avlsarbejdet nøje. Mere om det senere.

Udvalgets arbejde
I det forløbne år har bestræbt os på at styrke samarbejdet i avlsudvalget. Avlsudvalget består af 5 medlemmer, og vores vigtigste opgave er at overvåge racens sundhed, bl.a. gennem udvælgelse af forældre til kommende kuld. Det er avlsudvalget, der anviser avlspartnere og godkender alle parringer, og vi opfordrer ejere af tæver, der ønsker hvalpe, til at henvende sig i god tid, så vi kan nå at gøre vores arbejde grundigt. Avlsudvalget tilbyder hjælp og vejledning ved parring, fødsel og pasning af hvalpe, og denne service bliver flittigt brugt. Det gør, at man føler sig mere sikker, hvis det første gang, man får hvalpe i huset. Det er også avlsudvalget, der står for kuldfremvisning, hvor vi ser de enkelte kuld og vurderer, om det har været et godt match med de to forældrehunde.
Endelig arrangerer vi avlsgodkendelser og har de sidste år haft DKK dommere ved vores side, så vi alle kan blive klogere på at bedømme hundene. Sidste år blev der holdt avlsgodkendelse 4 gange, og med det antal hvalpe vi får, vil det nok være realistisk at fortsætte med det. Dog vil vi ikke holde avlsgodkendelse i forbindelse med træffet, da det bliver for uoverskueligt med for mange aktiviteter på en gang. Til gengæld vil holde små avlsgodkendelser i de forskellige landsdele efter behov, og den, der holdes i forbindelse med generalforsamlingen, holder vi fast ved.
Med de mange opgaver, kan man nemt komme til at glemme kommunikationen udadtil. Det er vigtigt, at vi husker at orientere om resultaterne fra kuldfremvisning og avlsgodkendelse. Det må vi blive bedre til, men hold os endelig i ørerne!

Ny database
Sidste år fik vi lagt alle tidligere og nuværende avlshunde ind i en ny database, Zoo Easy, som kan tilgås af hele avlsudvalget. Og det har været et nyttigt redskab for os, og vi skal blive endnu bedre til at bruge det. Nye hvalpekuld lægges også ind i databasen, så vi kan lave fiktive parringer. På den måde kan vi lave beregninger for fremtiden og på den måde sikre en bedre styring af avlen, så racen bevarer sin sundhed.

Avlsmål og avlsplan – fremtiden
Det er nemlig sådan, at med en lille bestand, er der risiko for indavl, hvilket på sigt kan give helbredsproblemer. Derfor er det uhyre vigtigt, at avlsudvalget hele tiden er et skridt foran. Ved at vælge de rigtige avlspartnere, prøver vi at sikre, at hundene stadig er typefaste og har de rigtige egenskaber, både hvad sind og udseende angår. Det er lykkedes os at få indavlsgraden ned, og vi arbejder videre i det spor. Derfor er det stadig vores ønske, at så mange hunde som muligt indgår i avlen, så vi kan bibeholde en stor genetisk bredde. Vi nødt til at styre avlen og vil prøve at holde nogle linjer adskilt i en periode. Om nogle år vil det så være lettere at finde avlspartnere, der ikke er tæt beslægtet. Det kan også på sigt være en mulighed at starte en linje forfra med et kelpie/buhunde kuld, men der er vi ikke endnu. Vi anbefaler, at hver han eller tæve må få max 3 kuld, og at der samlet fødes 50 hvalpe/10 kuld årligt i
racen.

Standard
Siden vi kom i DKK og kan deltage i udstillinger, er vi blevet opmærksomme på nogle svagheder i beskrivelsen af hunden i racestandarden. Mange dommere, som ikke på forhånd kender racen, kommer let til at dømme ud fra deres egen forståelse eller smag. Derfor har vi forsøgt at stramme op på beskrivelsen af hunden, så standarden giver et tydeligt billede af fx pelsstruktur og haleføring. Den reviderede standard skal godkendes af DKK, før den er gældende.

Mentalbeskrivelse/ønskeprofil
Vi har længe haft planer om at få lavet en såkaldt ønskeprofil på sort spids. Vi har altid lagt stor vægt på at hundene har et godt sind, og nu, hvor racen har yderligere fremgang, er det af stor betydning at vi bevarer den profil, vi har tilstræbt i mange år. Men for at være rustet til det, har vi vurderet, at vi skal have mentalbeskrevet et antal hunde først. Der er nogle racer, hvor mentalbeskrivelse er obligatorisk, og derfor er der tit rift om pladserne. I øjeblikket er der, så vidt vides, kun en sort spids, der skal mentalbeskrives i dette forår, men vi opfordrer alle ejere af unghunde til at holde øje med, om der kommer et arrangement, de evt. kan deltage i. Hundene skal helst være 1 ½ til 2 år. Vi har også planer om at samle et hold i Nordjylland inden for en overskuelig fremtid. Når vi har fået
beskrevet et vist antal hunde, er det planen, at medlemmer fra avlsudvalget skal mødes med DKK’s mentalbeskrivelsesudvalg og lave racens ønskeprofil.

Avlsudvalget 2024