Avlsberetning

Fra avlsudvalget

Hvalpestatus

I 2022 blev der født 36 hvalpe fordelt på 5 kuld. Interessen for opdræt er stigende, og det er godt. Avlsudvalget tilbyder hjælp og vejledning ved parring, fødsel og pasning af hvalpe, og denne service har været flittigt brugt. Det gør, at man føler sig mere sikker, hvis det første gang, man får hvalpe i huset.

Der er også stor interesse for hvalpene, og der kommer hele tiden nye på venteliste. Der er altid mange spørgsmål, så avlsudvalget har samlet de fleste svar i et dokument, som folk modtager, når de skrives op. Så ved de nogenlunde, hvad de går ind til. Opdrætterne får fremover også en kopi af svarene, så de er klædt bedre på til at besvare de mange spørgsmål.

Avlsgodkendelser

Der blev holdt avlsgodkendelse både om foråret i forbindelse med generalforsamlingen, om efteråret ved træf og endelig en lokal avlsgodkendelse på Sjælland i november. Der blev avlsgodkendt i alt 18 hunde.

Vi har brugt det nye skema, som er blevet revideret undervejs, og som efterhånden fungerer tilfredsstillende.

Hunde med DKK-stambog

Der er nu registreret over 94 hunde hos DKK, så det er en tredobling siden sidste år. Nye hvalpekuld oprettes med stambog af opdrætter, så nye ejere af sort spids kommer fremover til at eje en DKK- stambogsført hund.

Hunde, der er avlsgodkendt, bliver tilbudt at få DKK stambog. Proceduren er, at avlsudvalget udfylder og indsender anmodningen om stambog, og herefter får hundeejeren en mail fra DKK med en opkrævning. (Pt. 550 kr.)

Dommerseminar

Der blev afholdt dommerseminar på Vilhelmsborg i oktober måned. Seminaret var arrangeret af udvalget for nationale og glemte racer, og der var deltagelse af nuværende og kommende dommere samt repræsentanter for racerne Dansk Spids og Sort Spids. Vi stillede med 10 hunde, hvor begge køn og forskellige aldre var repræsenteret.

Efter en gennemgang af racerne var der præsentation af hundene, og der blev stillet mange spørgsmål. Som afslutning kunne dommeraspiranterne aflægge prøve og blive godkendt til at dømme racerne.

Seminar om genetisk diversitet

I efteråret holdt Islandsk Fårehundeklub et seminar om genetisk diversitet. Det var især rettet mod små hundepopulationer, hvor risikoen for indavl og dermed nedarvede sygdomme og svagheder er størst. Tine og jeg deltog i seminaret, som var meget lærerigt, og som bekræftede os i vores måde at tilrettelægge avlsarbejdet på.

Et konkret værktøj vi fik på seminaret, var definition af klubbens avlsmål og avlsplan.

Avlsmål:

Pelskvalitet i forhold til standard

Højde i forhold standard

Obs på navlebrok

Hale let oprullet

Vildtkløer ikke en fejl.

Småfejl diskvalificerer ikke, temperament vigtigt.

Sænke indavlskoefficienten til under 3 på 5 generationer. Målet har hidtil været under 5.

Avlsplan:

Bruge så mange hunde som muligt i avl, max. 3 kuld pr. han eller tæve.

Ved få eller små kuld kan der dispenseres.

Vi bruger både beskrivelsen fra avlsgodkendelsen og en udregning af indavlsgraden i vores valg af avlspartnere.

Ny avlsdatabase

Den database, vi har brugt til beregning af indavlsgrad hidtil, er temmelig gammel og kan ikke køres på en ny computer. Det giver en del begrænsninger, og vi har derfor i avlsudvalget besluttet, at det er på tide at komme i gang med et nyt system. Vi har undersøgt flere muligheder. Først om vi kunne bruge Dansk Kennel Klubs database, men det kan vi kun med de hunde, der har DKK stambog. Dvs. alt det, der ligger bagud i slægten kommer ikke med.

Vi har så fundet et program, ZOO EASY, hvor vi kan leje os ind for ca. 1500 kr. om året, og som kan bruges af flere medlemmer af avlsudvalget. Så vidt jeg har forstået, kan man også tilgå programmet som passiv bruger og se de hunde, vi har lagt ind.

The Breed Archive er også et godt program, men da skal racen så vidt vides være FCI-godkendt.

Vi regner med at gå i gang med programmet i løbet af foråret.

Standard og raceprofil

En af avlsudvalgets kommende opgaver er at gennemgå standard og raceprofil, så de kommer til at være i overensstemmelse på DKK’s hjemmeside. Det er vigtigt, at der står det samme alle steder, så dommerne ikke kan være i tvivl om standarden, når de skal bedømme vores hunde.

Mentaltest, mentalbeskrivelse og ønskeprofil

I Klubben for Sort Spids har vi altid lagt stor vægt på at hundene har et godt sind, og nu, hvor racen har yderligere fremgang, er det af stor betydning at vi bevarer den profil, vi har tilstræbt i mange år.

I det kommende år opfordrer vi derfor til, at der laves mentalbeskrivelse på flere hunde. Når vi har fået lavet et vist antal, er det planen, at medlemmer fra avlsudvalget deltager i et profilmøde med DKK, hvor vi kan blive enige om en ønskeprofil.

Elisabeth Meinild, 2023