Bestyrelsen

Den 6. september 1997 blev klubben stiftet ved generalforsamlingen hos Elgaard Madsen i Bøgeskoven. Klubbens formål dengang var at fremme Dansk Vikingehund.
I år 2006 blev racenavnet ændret til Sort Spids for at fremme muligheden for optagelse i Dansk Kennel Klub. Året efter blev klubbens navn ændret til Klubben for Sort Spids.
Dermed er klubbens formål i dag at fremme avlen af Sort Spids og at udbrede kendskabet til racen.

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts og træf hvert år i september. Der holdes avlsgodkendelse i forbindelse med generalforsamlingen.

Træffet har altid være afholdt som en familiedag, med børnekonkurrencer, hundeaktiviteter, samt kuldfremvisning og avlsgodkendelse. Desuden er vi begyndt at afholde et skue med DKK dommer.

Klubben er udelukkende drevet af frivillige passionerede Sort Spids-ejere, som ønsker at sprede kendskabet til racen.

Formand

Elisabeth Meinild
Tøltevej 9
4340 Tølløse
Tlf. 28 71 71 95
Mail: formand@sortspids.dk

Næstformand

Tine Ofverlind
Mejlbyvej 126, Mejlby
9610 Nørager
Tlf. 28890885
Mail: bestyrelsen@sortspids.dk

Kasserer

Stine Lundby
Skovrødvej 3A
3460 Birkerød
Tlf.: 81358468
Mail: kasserer@sortspids.dk

Sekretær

Carina Serup Rasmussen
Hobolthsvej 6
8752 Østbirk
Tlf. 29454404
Mail: sekretaer@sortspids.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Grethe Birkemark
Gyvelvej 17
4200 Slagelse
Tlf. 24 49 68 92
Mail: gmb@sortspids.dk

Pernille Ravnefjord
Skovfyrvej 22, gl. Rye
8680 Ry
Mail: pr@sortspids.dk

Hans Henrik Nielsen
Krengerupvej 84B
5690 Tommerup
Tlf. 2070 4903
Mail: hanse.folkvang@gmail.com

Suppleanter

Daniel Riedel

Helle Bentsen

Avlsudvalg

Elisabeth Meinild (Tovholder)
Annette Schmidt-Mogensen
Tine Ofverlind
Rita Winther Nielsen
Birgitte Solhøj Nielsen

Træfudvalg

Tine Ofverlind (Tovholder)
Stine Lundby
Elisabeth Meinild

PR udvalg

Carina Serup Rasmussen (Tovholder)
Pernille Ravnefjord (YouTube og Instagram administrator)
Annette Schmidt-Mogensen (Facebook administrator)
Hans Henrik

Hjemmeside (Pernille + Carina) web@sortspids.dk

Sponsorudvalg

Grethe Birkemark (Tovholder)
Elisabeth Meinild
Zemma Luise Westh Poder

Udstilling/Skueudvalg

Elisabeth Meinild (Tovholder)
Helle Bentsen

Nyhedsbrev/Blad

Carina Serup Rasmusen

Revisor

Ole Vaarstrø

Revisorsuppleant

Birgitte Solhøj Nielsen