Kontigent

Et års medlemskab følger kalenderåret således, at kontingentet sædvanligvis betales i januar.

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret til generalforsamlingen.

Et års kontingent koster 200 kr. og ved flere kontingenter pr. husstand, kan der gives kontingentnedsættelse til 100 kr. pr. ekstra medlem.

Kontingent betales til kasserer Stine Lundby, bankkonto i Nordea: 2375 3496698028 eller på MobilePay: 904099.

Husk at oplyse navn og adresse!

Nye hvalpekøbere får gratis medlemskab af klubben resten af kalenderåret, samt efterfølgende år efter hvalpen er købt.